(1)
Jiang, B.; Xia, J.; Wang, Y. SRU-NET: SOBEL RESIDUAL U-NET FOR IMAGE MANIPULATION DETECTION. IJACT 2021, 10, 01-06.